2k lượt đọc
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị - Đồ Cẩu Anh Hùng
7k lượt đọc
Tiên Hiệp Hệ Thống
497k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
140k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
27k lượt đọc
Thú Tu Thành Thần
4k lượt đọc
Hoàng tử là nữ nhi: Triệu hồi sư nghịch thiên
76 lượt đọc
Nữ thượng thần vô tâm của thái tử điện hạ
178k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
317k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
23 lượt đọc
Nhân Tổ
13 lượt đọc
Hồ Tộc
530 lượt đọc
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
19k lượt đọc
Huyết Liên Hoa
50k lượt đọc
Bí mật thiên địa
149 lượt đọc
Huyền Lục
94 lượt đọc
Chí Cao Ngự Linh Sự
724 lượt đọc
Đại Bát Hầu
89 lượt đọc
Lịch Hồng Hoang
39k lượt đọc
Hệ Thống Vạn Năng
36k lượt đọc
Cuồng Huyết Thiên Ma
7k lượt đọc
Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
18k lượt đọc
Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống
82k lượt đọc
Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
16 lượt đọc
Chí Tôn Tu Tiên Giới
4k lượt đọc
Vô Thiên Đế
355 lượt đọc
Tu Tiên Nữ Xứng Khó Làm
107k lượt đọc
Tử Dương
1 lượt đọc
Tứ Đại Tinh Thú
3k lượt đọc
Lôi Động Cửu Thiên
134k lượt đọc
Ma Thần Hoàng Thiên
98 lượt đọc
Bên kia thế giới, nơi đó có anh.
15k lượt đọc
Đại Đạo Triêu Thiên
255 lượt đọc
Đăng Phong Thành Thần
45k lượt đọc
Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
8 lượt đọc
Thăng cấp thế giới đường đi
2 lượt đọc
Hận Sinh
2 lượt đọc
Yển Nguyệt
47k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
67 lượt đọc
MĐTS (Fanfic), (CP), (Truy Lăng): Những câu chuyện lãng mạn.
3k lượt đọc
Hệ Thống Toàn Năng Hóa