2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
5m lượt đọc
Cầu Ma
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
44m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
342k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
833k lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
450k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
809k lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
4k lượt đọc
Cực phẩm chiến binh
5m lượt đọc
Thần Tọa
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
127k lượt đọc
Đại Đế Cơ
408k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
117k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
39k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
349k lượt đọc
Nguyên Tôn
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
9m lượt đọc
Dược Thần
791k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
3m lượt đọc
Mị Ảnh
5m lượt đọc
Toàn Chức Cao Thủ
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
19m lượt đọc
Vô Thường
13m lượt đọc
Đế Bá
12m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
4m lượt đọc
Sủng Mị
2m lượt đọc
Đan Thần
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
52k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
3m lượt đọc
Đế Quân
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
243k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
113k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
743k lượt đọc
Tiên Ngạo
3m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
3m lượt đọc
Linh Vực
936k lượt đọc
Đại Ma Đầu
8m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
5m lượt đọc
Bá Khí
26m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
863k lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
2m lượt đọc
Yêu Cung
264k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
12k lượt đọc
Đế Chế Đại Việt
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
807k lượt đọc
Kiêu Phong
8m lượt đọc
Ma Thiên Ký
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
6m lượt đọc
Tru Tiên
4m lượt đọc
Vũ Thần
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
3m lượt đọc
Ma Long
2m lượt đọc
Tiên Ngục
37k lượt đọc
Đỉnh Luyện Thần Ma
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
423k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
3m lượt đọc
Già Thiên
198k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
7m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
15m lượt đọc
Đế Tôn
311k lượt đọc
Mục Thần Ký
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
311k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
334k lượt đọc
Cầm Đế
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
12m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
890k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
11m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
13m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
503k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
770k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
785k lượt đọc
Dị Giới Thú Y
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
153k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên