2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
5m lượt đọc
Thần Tọa
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
799k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
369k lượt đọc
Mục Thần Ký
169k lượt đọc
Đại Đế Cơ
5m lượt đọc
Bá Khí
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
428k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
26m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
3m lượt đọc
Đế Quân
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
13m lượt đọc
Đế Bá
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
3m lượt đọc
Già Thiên
9m lượt đọc
Dược Thần
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
143k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
12m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
277k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
3m lượt đọc
Ma Long
7m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
44k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
293k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
8m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
812k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
268k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
4m lượt đọc
Sủng Mị
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
3m lượt đọc
Linh Vực
3m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
5m lượt đọc
Cầu Ma
19m lượt đọc
Vô Thường
318k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
2m lượt đọc
Đan Thần
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
8m lượt đọc
Ma Thiên Ký
963k lượt đọc
Đại Ma Đầu
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
15m lượt đọc
Đế Tôn
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
454k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
862k lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
386k lượt đọc
Nguyên Tôn
753k lượt đọc
Tiên Ngạo
130k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
468k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
963k lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
3m lượt đọc
Mị Ảnh
169k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
6m lượt đọc
Tru Tiên
351k lượt đọc
Cầm Đế
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
827k lượt đọc
Dị Giới Thú Y
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
5m lượt đọc
Toàn Chức Cao Thủ
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
4m lượt đọc
Vũ Thần
55k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
811k lượt đọc
Kiêu Phong
894k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
2m lượt đọc
Yêu Cung
13m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
356k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
2m lượt đọc
Tiên Ngục
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
11m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
558k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần